—کش‌بک AMarkets

نرخ‌ها اکنون 3$* بالاتر است

AMarkets نرخ‌های کش‌بک خود را برای همیشه افزایش می‌دهد.
به ازای هر لات معامله شده تا 17$ دریافت کنید!

phone with content
سطح
نرخ قدیمی کش‌بک (به ازای هر لات)
نرخ جدید کش‌بک (به ازای هر لات)
1
$3 / €3
$3 / €3
2
$8 / €8
$11 / €11
3
$10 / €10
$13 / €13
4
$12 / €12
$15 / €15
5
$14 / €14
$17 / €17

از بهترین نرخ‌های کش‌بک در صنعت فارکس برخوردار شوید

به برنامه‌ی وفاداری بپیوندید و از این پیشنهاد بی‌سابقه‌ی کش‌بک به طور کامل بهره‌مند شوید.

حساب استاندارد